ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม  หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับมอบโล่มูลนิธิพัฒนาบุคลากรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (21 พ.ค. 2561)

ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม รับมอบโล่มูลนิธิพัฒนาบุคลากรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์