บันทึกเสียงบทเพลง “คึดฮอดผู้สาวเก่า” จ่าหรอย เฮนรี่ ณ ห้องบันทึกเสียงอาคาร 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บันทึกเสียงบทเพลง “คึดฮอดผู้สาวเก่า” จ่าหรอย เฮนรี่ ณ ห้องบันทึกเสียงอาคาร 14