สาขาวิชาดนตรี ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงมาร์ช มรภ.บุรีรัมย์+ดาวเดือน_ดาวเคียงเดือนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ณ หอประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

กิจกรรมประกวดเพลงมาร์ช มรภ.บุรีรัมย์+ดาวเดือน_ดาวเคียงเดือน ประจำปีการศึกษา 2560